ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านการเชื่อม Google Ads

1. ขั้นตอนการลงทะเบียน

      1.1 ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มผ่าน https://www.readyplanet.com/16973461/R-Widget หรือ เซลส่งคําเชิญให้ลูกค้า

 


      1.2 ลูกค้าได้รับ Email ยืนยันการลงทะเบียนใช้งาน R-Widget (Subject Email : ยืนยันการลงทะเบียนใช้งาน R-Widget)

 

2. ขั้นตอนการกรอกข้อมูลบัญชี R-Widget และ กดยอมรับบัญชี Google Ads

      2.1 ข้อมูลผู้ใช้

      2.2 กดยอมรับ เพื่อเชื่อมต่อบัญชี Googgle Ads กับ ReadyPlanet

      2.3 Login เข้าบัญชี Google Ads กด Allow เพื่อยืนยันการเชื่อมบัญชี Google Ads

 

 

      2.4 หลังจากกดขั้นตอนที่ 2.3 เรียบร้อยแล้วจะแสดง Google Ads ที่หน้าจอ คลิกขั้นตอนถัดไป

      2.5 ทําการตั้งค่าข้อมูลธุรกิจ แล้วคลิกขั้นตอนถัดไป

 

      2.6 คัดลอก Code ไปติดตั้งที่เว็บไซต์ (ขั้นตอนการติดตั้ง R-widget แต่ละผู้ให้บริการ) หลังจากวางโค้ดที่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว คลิกตรวจสอบการติดตั้งโค้ด หากแสดงสถานะ ติดตั้งแล้ว คลิก ขั้นตอนถัดไปเพื่อจบขั้นตอนการติดตั้ง

      2.7 สําเร็จ (เสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่า เริ่มใช้งาน R-Widget)