รายงานและสถิติ

ข้อมูลสถิติของ R-Widget (Widget Statistics)

          เป็นส่วนที่บันทึกและแสดงผลข้อมูลสถิติจากการนำ Widget Code (แชทผ่าน Facebook, แชทผ่าน LINE, โทรศัพท์ และกรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับ) ไปติดตั้งในเว็บไซต์ของคุณ ว่ามีผู้ชมเว็บไซต์ที่สนใจในสินค้าและบริการได้ติดต่อธุรกิจบนหน้าเว็บไซต์เป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งจะแบ่งตามช่องทาง รวมถึงแคมเปญโฆษณา แสดงเป็นสถิติรายสัปดาห์และรายเดือน ดังนี้

แบ่งตามช่องทาง (By Channel)

คือ ช่องทางต่าง ๆ ที่สามารถนำพาผู้ชมมาถึงเว็บไซต์หรือ Landing Page ของคุณ เช่น

- Direct : ผู้ชมที่เข้าเว็บไซต์ผ่านการพิมพ์ URL ที่ Web Browser โดยตรง รวมถึงผู้ที่คลิกลิงก์จากการสร้าง Bookmark ไว้

- Referral : ผู้ชมที่เข้าเว็บไซต์ของคุณโดยผ่านมาจากเว็บไซต์อื่น ๆ

- Organic Search : เป็นผู้ชมที่เข้าเว็บไซต์ผ่านการค้นหาบน Search Engine เช่น Google และคลิกลิงก์ที่ไม่ใช่โฆษณาเข้ามา

- Paid Search : เป็นผู้ชมที่เข้าเว็บไซต์ผ่านการค้นหาบน Search Engine เช่น Google โดยคลิกลิงก์ที่เป็นโฆษณาเข้ามา

- Social : ผู้ชมที่เข้าเว็บไซต์ ผ่านการคลิกลิงก์บน Social Media ต่าง ๆ

- Display : เข้าเว็บไซต์ผ่านโฆษณาในเว็บอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Google คือที่ทำโฆษณาตามเว็บอื่นๆ เช่น Adsend youtube

- Web Bots : คือ bot เข้ามาเก็บข้อมูลสถิติของเว็บ โดยไม่ใช่การคลิกของมนุษย์

- Other : ไม่ตรงกับเงื่อนไขด้านบน

 

          โดยแอดมินสามารถดูสถิติของผู้ชมที่มาจากช่องทางต่าง ๆ เทียบคู่กับคอลัมน์ "การเข้าชมหน้าเว็บไซต์" รวมถึงตัวเลขสถิติที่จะบอกว่า ผู้ชมที่มาจากช่องทางต่าง ๆ นั้น มีการคลิก Widget ที่ติดตั้งอยู่บนเว็บไซต์หรือ Landing Page เป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งจะแยกตาม Widget ที่แอดมินเลือกใช้ เช่น การคลิกปุ่มโทร, LINE, Facebook, Google Maps ฯลฯ

- Smart Conversions : เป็นวิธีการนับ conversions แบบใหม่ ที่ทางเรดดี้แพลนเน็ตพัฒนาขึ้น โดยอาศัยพฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ที่คลิกโฆษณา และนำมาสร้างเป็น conversions เพื่อให้เจ้าของธุรกิจสามารถใช้งาน Smart Bidding ของ Google ได้

ในการใช้งาน Smart Bidding ของ Google นั้น มีข้อกำหนด ซึ่งธุรกิจโดยมากที่เป็น SMEs มักจะไม่สามารถมีจำนวน conversions ได้มากเพียงพอตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Google ทำให้เสียโอกาสในการใช้งาน Smart Bidding ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำโฆษณาได้

 

แบ่งตามแคมเปญ (By Campaign)

          กรณีที่แอดมินมีการทำโฆษณาเว็บไซต์หรือ Landing Page ซึ่งจะมีการสร้างแคมเปญต่าง ๆ ที่ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการโฆษณา โดยระบบจะแสดงผลข้อมูลสถิติ ค่าใช้จ่ายของโฆษณาแต่ละแคมเปญ จำนวนคลิกโฆษณาที่เกิดขึ้น จำนวนการเข้าชมหน้าเว็บไซต์

รวมถึงสถิติการคลิก R-Widget ของผู้ชมที่มาจากโฆษณาในแต่ละแคมเปญว่ามีการคลิก Widget รวม และแยกตาม Widget ที่แอดมินเลือกใช้แต่ละช่องทาง เป็นจำนวนเท่าใด

แบ่งตามคีย์เวิร์ด (By Keyword)

          เป็นสถิติที่เก็บจาก คีย์เวิร์ดหรือคำค้นหา ที่ผู้ชมใช้ค้นหาจาก Search Engine ต่าง ๆ จากนั้นเมื่อพบเว็บไซต์หรือ Landing Page ของคุณในหน้าผลการค้นหาแล้วมีการคลิกเข้ามายังเว็บไซต์หรือ Landing Page ของคุณ

รวมถึงสถิติการคลิก Widget ของผู้ชมที่มาคีย์เวิร์ดแต่ละคำ ว่ามีการคลิก Widget รวม และแยกตาม Widget ที่แอดมินเลือกใช้แต่ละช่องทาง เป็นจำนวนเท่าใด

วิธี Export รายงาน ในรูปแบบไฟล์ Excel

         ผู้ดูแลระบบสามารถ Export ข้อมูลสถิติที่อยู่ในรูปแบบตาราง และจัดเก็บเป็นไฟล์ Excel ได้ โดยคลิกที่ (Action Menu) ที่มุมบนขวาของตาราง จากนั้นคลิกคำสั่ง "ดาวน์โหลด Excel" และบันทึกไฟล์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้เลยค่ะ

 

 หมายเหตุ 

Conversion คือการกระทำบางอย่างที่เราต้องการจากผู้ที่เข้าเว็บไซต์ แล้วนำมาเป็นเป้าหมายหนึ่งในการทำโฆษณา

Smart Bidding  รายละเอียดเพิ่มเติม...