การตั้งค่า Widget

เมนูนี้ใช้สำหรับการเปิด/ปิด Widget เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ชมเว็บไซต์ที่สนใจในสินค้าและบริการได้ติดต่อธุรกิจบนหน้าเว็บไซต์ด้วยช่องทางต่าง ๆ ได้ 

 

โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. login เข้าใช้งาน R-Widget เรียบร้อยแล้ว คลิก Buger ซ้ายมือ เลือก เมนู ตั้งค่า Widget 

  

2. เมื่อคลิกเข้ามาที่เมนูตั้งค่า Widget จะพบ Icon Widget ต่าง ๆ สามารถคลิกที่แถบสัญลักษณ์ที่ต้องการใช้งาน จากนั้นเลื่อน เปิด/ปิด การใช้งาน หากเลือกเปิดใช้งานจะปรากฎช่องรับข้อมูลที่ต้องผูกกับ Account/ID ต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

     1. ฝากเบอร์ติดต่อกลับ : จะแสดงแบบฟอร์มสำหรับให้ผู้ชมเว็บไซต์ฝากข้อมูลติดต่อกลับอย่างง่าย โดยไม่ต้องคลิกปุ่มเพิ่มอีก 1 ครั้ง และบนฟอร์มจะมีช่องให้กรอกชื่อ,หมายเลขโทรศัพท์ และ dropdown หัวข้อการติดต่อ

     2. Google Maps : จะแสดงที่ตั้งของธุรกิจ กรอกตัวเลขละติจูดและลองจิจูดที่ตั้งของธุรกิจ หรือคลิกสัญลักษณ์ เพื่อปักหมุดบริเวณที่ตั้งธุรกิจได้เช่นกัน รวมถึงสามารถ เลือกระดับการซูม โดยยิ่งเลือกตัวเลขจำนวนมากขึ้น การซูมจะเข้าสู่พื้นที่ในระยะใกล้ขึ้น (Zoom in)

     3. Zalo,WhatsApp และ Skype : กรอก Zalo ID, WhatsApp ID และ WhatsApp ID สำหรับธุรกิจที่ต้องการเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศ ไม่ควรพลาดการใช้ Widget 3 ช่องทางนี้เลยค่ะ

     4. แชทผ่าน Facebook Messenger : กรอก Facebook Page URL หรือ Page ID เพื่อให้ผู้ชมสามารถคลิกแชทกับธุรกิจผ่าน Facebook Chat ได้

     5. แชทผ่าน LINE : กรอก LINE ID ซึ่งผู้ชมคลิกแล้ว จะปรากฎหน้าให้เพิ่มเพื่อนและสนทนากับธุรกิจในแอพพลิเคชั่น LINE ได้

     6. โทรศัพท์ : เพียงกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ เมื่อผู้ชมคลิกสัญลักษณ์นี้ จะปรากฎเบอร์ให้สามารถโทรออกได้ทันที โดยไม่ต้องพิมพ์

     7. แบบฟอร์มติดต่อกลับ : จะแสดงผลแบบฟอร์ม เพื่อให้ผู้ชมเว็บไซต์ที่สนใจในสินค้าและบริการได้กรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับบนหน้าเว็บไซต์
และข้อมูลนี้จะถูกส่งกลับเข้ามาเป็น Lead ในระบบ SalesDesk อัตโนมัติ โดยจำเป็นต้องกรอกหัวข้อฟอร์ม และข้อความขอบคุณ ที่จะแสดงผลหลังจากผู้ชมกดส่งข้อมูล และสามารถกรอกรายละเอียดเพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติมได้

     8. Chatday : เป็นการแชทผ่านหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ชมเว็บไซต์ที่สนใจในสินค้าและบริการได้ได้แชทเข้ามาพูดคุยกับ Admin ได้ค่ะ

     9. ปุ่มติดต่อหลัก : จะแสดงผลปุ่มพร้อมข้อความเป็นค่าเริ่มต้น ให้ผู้ชมคลิกเพื่อแสดงผล Icon การติดต่อตามข้อ 1.-7. ข้างต้น
ซึ่งผู้ดูแลระบบ สามารถใส่ข้อความเริ่มต้น เลือกการแสดงผลสีของปุ่ม และสีพื้นหลังของกล่องข้อความ Widget ได้

     10. คอลัมน์ตั้งค่าเพิ่มเติม สามารถกำหนดการแสดงผลเพิ่มเติม ได้แก่ 

          10.1 ทุกช่องทางการติดต่อ สามารถจัดเรียงลำดับการแสดงผลได้ โดยคลิกเลือกช่องทางการติดต่อที่ต้องการจัดลำดับการแสดงผล และกดที่ลูกศรขึ้น หรือ ลง เพื่อจัดลำดับการแสดงผลของ widget  

 

 

            10.2. ตำแหน่ง : เลือกตำแหน่งการแสดงผลปุ่มแจ้งคลิกกรอกฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์ได้ หรือกำหนดระยะห่างด้านซ้าย-ขวา หน่วยเป็น Pixel ได้

          10.3. ภาษา : เลือกภาษาที่แสดงเป็นหัวข้อฟิลด์ (ช่องรับข้อมูล) ต่าง ๆ ว่าจะให้แสดงผลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

          10.4. การรับข้อมูลจากแบบฟอร์ม : ตั้งค่าการรับข้อมูล Lead จากแบบฟอร์มเพิ่มเติม ซึ่งผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่มอีเมลแอคเคาท์
                เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมี Lead จากแบบฟอร์มส่งไปยังผู้ใช้ตามที่กำหนด ทั้งแบบรายบุคคล และกลุ่มผู้รับ Lead ตามที่สร้างไว้ได้

          10.5. เก็บข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ : หากเลือกใช้งาน จะแสดงพิกัดบนแผนที่ ช่วยให้ทราบว่าผู้ชมที่กรอกแบบฟอร์มนี้อยู่บริเวณใด

          10.6. แสดง Widget : การปิดการแสดง Widget ที่หน้าเว็บไซต์ แต่ยังคงเก็บข้อมูล Smart Conversion ได้

          10.7. Cookie Consent Banner : คือประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ที่ปราฎกบนเว็บไซต์เมื่อผู้ใช่เข้าเว็บไซต์เป็นครั้งแรก

 

     11. ปุ่ม "ดูตัวอย่าง" คลิกเพื่อดูตัวอย่างตำแหน่งการแสดงผล Widget ตามที่ตั้งค่า และแบบฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์

 

- เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม "บันทึก" ระบบจะอัพเดท Widget ที่แสดงในเว็บไซต์อัตโนมัติ 

ตัวอย่างการใช้งาน Form Widget บนหน้าเว็บไซต์จริง

หลังจากที่ติดตั้ง Widget Code ในเว็บไซต์แล้ว ผู้ชมสามารถติดต่อธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ บน Widget ได้อย่างสะดวก และหากมีผู้ชมกรอกแบบฟอร์มเข้ามา ข้อมูลนั้นจะถูกส่งมาเป็น Lead ใน Inbox ของระบบ SalesDesk โดยอัตโนมัติ

ซึ่งผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลลระบบสามารถคลิกดูรายละเอียด เช่น ชื่อ-นามสกุล, อีเมล และเบอร์โทรติดต่อกลับได้จากหน้าข้อมูลของ Lead โดยตรง และคลิกที่สัญลักษณ์ (Action Menu) และคลิก "ดูข้อมูลเพิ่มเติม" เพื่อดูรายละเอียดที่ผู้ชมพิมพ์สอบถามในแบบฟอร์ม ช่อง "บันทึก" ได้ค่ะ